راهبردهای تجدید حیات بافت تاریخی تهران

یکصد و شصت و نهمین جلسه گفتمان از گفتمان های نقد معماری و شهرسازی

راهبردهای تجدد حیات بافت تاریخی تهران


رونمایی از کتاب: خیابان، کالبد و سیمای شهری در محدوده مرکزی تهران (حصار ناصری) نوشته: مهدی معمارزاده تهران

اعضای پنل:
آقای دکتر کوروش گلکار - استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقای مهندس محمد سالاری
آقای مهندس سید علی اکبر موسوی
آقای دکتر علی محمد سعادتی
آقای مهندس علی اصغر بدری

دبیر
آقای مهندس سعید سادات نیا

چهارم مردادماه 1395 - ساعت 17
تالار استاد جلیل شهناز - خانه ی هنرمندان ایران

سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران